Hesabatlar

2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında hesabat
"İFAP" çərçivəsində 2019-cu ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən görülmüş işlər ...
“Rəqəmli qızlar” Təlim proqramı haqqında
“YUNESKO-nun “İNFORMASİYA HAMI ÜÇÜN” Proqramının Azərbaycan Komitəsinin 201 ...
2019-cu ildə görülmüş işlər haqqında hesabat